Bestuur:

voorzitster: Willy Aalders tel. 0342-414992
alg.adjunct:  Gert Zwart tel. 0318-668312
1e secretaris: Gerrit van den Berg tel. 0342-418055
2e secretaresse: Jacqueline Besselsen tel. 0342-422737
penningmeester: Hans Bot tel. 0342-414598
bibliothecaresse: Jannie Bokkers tel: 0342-420461
propagandiste: Gerda Bennink tel: 0342-416690Commissies 

  Ieder lid kan meedenken en meehelpen in de diverse commissies binnen het koor. 
 
- De Muziekcommissie bestaat uit de dirigent, een koorlid die ons begeleidt bij optredens (vast lid)  en de bibliothecaris.
 
- De Kascommissie controleert voor de jaarvergadering de boekhouding.
 
- De Lief en leed commissie bestaat uit leden die namens het koor contact opnemen met de leden die aandacht nodig hebben.
 
- De Kledingcommissie wordt aangesteld zodra het nodig is.
 
- De Reiscommissie ontstaat wanneer het weer tijd is voor een uitje.
 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert om de 6 weken. De koorleden krijgen een kort verslag van de notulen met daarin de punten die voor hen belangrijk zijn.

Donateurs
Ons koor ontvangt jaarlijks veel steun van haar donateurs. Daar willen we graag iets voor terug doen.
Jaarlijks krijgen de donateurs een brief met informatie over de activiteiten van het koor van het afgelopen jaar en de planning voor het komende jaar. En, vanzelfsprekend, krijgen de donateurs korting op de toegangsprijs voor een concert.
U kunt donateur worden voor € 10,00 ( of meer ) per jaar, een bijdrage die ons enorm ondersteunt en waar we heel blij mee zijn. Om donateur te worden kunt u contact opnemen met ;
Gerda Bennink, tel.: 0342 416690.