HARTELIJK WELKOM OP DE SITE VAN ONZE ZANGVERENIGING.


Ons koor is opgericht in 1960 en heeft in de loop der jaren haar bestaansrecht wel bewezen. Wij hebben als doel: het uitdragen van het christelijk lied. Om dat doel te bereiken, treden we op in erediensten in en buiten Barneveld. Daarnaast verlenen we onze medewerking aan zangdiensten en geven regelmatig concerten. De sfeer binnen het koor maakt dat de optredens met veel plezier in het zingen verlopen. Con Amore heeft een goede verdeling van de stemsoorten. Dit neemt niet weg dat nieuwe leden van harte welkom zijn. Onze dirigent is Marcel van de Ketterij uit Apeldoorn. Wij repeteren op woensdagavond van 19.45 uur – 21.45 uur in school de Vogelhorst, ds. E.Fransenlaan 1 te Barneveld. U bent van harte welkom om eens kennis te maken met Con Amore.

               De repetities zijn vanaf 18 maart 2020 stilgelegd i.v.m. het Coronavirus


Voor verdere informatie kunt u bellen naar:
Gerda Bennink, telefoon: 0342 416690 of naar Willy Aalders, telefoon: 0342 414992.

Adres secretariaat: Christelijke Zangvereniging Con Amore
  Weth.ten Hamlaan 67
  3771 KR Barneveld

Het koor is aangesloten bij de Kon.Chr. Zangersbond. Gedetailleerde gegevens over ons koor vindt u verder op onze site.